กิจกรรมมาตราการกวาดบ้านตัวเอง ด้วยการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

>>>>>วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมมาตราการกวาดบ้านตัวเอง ด้วยการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ รวมไปถึงบุคลการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ โดยได้รับความอนุเคราะห์ชุดตรวจจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอระแงะ สาธารณสุขอำเภอระแงะ ผลจากการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติดใดๆ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3