ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอาวุโสระแงะ ย้ายไปเป็นนายอำเภอสุไหงปาดี

>>>>>วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับนายซูปียัน แดเมาะเล็ง ปลัดอาวุโสอำเภอระแงะ ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งนายอำเภอสุไหงปาดี ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ