การอบรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม

>>>>>วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยเน้นย้ำการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3