การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการปรับระดับชั้นงาน ลูกจ้างประจำ จากระดับ 3 เป็นระดับ 4

>>>>>วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการ ร่วมการพิจารณาการเสนอขอรับการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการปรับระดับชั้นงาน ลูกจ้างประจำ จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ณ ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3