ประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณบริหารจัดการ สพป./งบดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ สพฐ.

>>>>>วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง และนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณบริหารจัดการ สพป./งบดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3