ประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน 2565

>>>>>วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ ที่ผ่านการประกวดชมรม To Be Number ONE ระดับภาคใต้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส