การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2565

>>>>>วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินการต่างๆ ตาม ระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส