พิธีรับมอบในประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564

>>>>>วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประเภทผู้สนับสนุน และมีบุคลากร ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้รับมอบในประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายอับดุลรอฮิม ดอเลาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 และ 2.นายชุลกิพลี ดะแล ครูโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39