ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

>>>>>วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3