บรรยากาศการรับสมัครพนักงานราชการ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการรับสมัคร และผู้เข้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3