ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอรือเสาะ และนายอำเภอจะแนะ คนใหม่

>>>>>วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมบัติ สิงห์คาร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอรือเสาะ และแสดงความยินดีกับ นายซูปียัน แดเมาะเล็ง ย้ายไปดำรงดำแหน่ง นายอำเภอจะแนะ