สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประกาศการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565