สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประกาศการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565