พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา สานสัมพันธ์กาแยเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านกาแย

>>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา สานสัมพันธ์กาแยเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านกาแย โดยมีนายอะห์หมัดซานาดี แวอารง ผอ.รร.บ้านกาแย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ