การประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาผู้บริหารสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ขอรับการประเมิน ได้แก่นางสาวอาอีเส๊าะ มูซอ ผอ.รร.บ้านจูโว๊ะ โดยมีนายสุดิน มานิ ผอ.รร.ไอสะเตียร์ และนายอัสฮาร์ อัสมะแอ ผอ.รร.ราชประสงค์ เป็นคณะกรรมการร่วม