การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA

>>>>วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 9:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 โดยมีครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมทั้ง 75 โรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3