นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตันหยงลิมอ

>>>>>วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตันหยงสิมอ ได้แก่ รร.บ้านลูโบ๊ะดีแย รร.วัดตันติการามฯ รร.บ้านตันหยงลิมอ และรร.บ้านตะโละ เพื่อขับเคลื่อนทักษะด้านการอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียน ในช่วงชั้น ป.1-ป.3 ทุกคนต้องอ่านออก-เขียนได้ ตามนโยบายของผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ