โครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพป้องกันโรคฟันผุในโรงเรียนพระราชดำริ โรงเรียนบ้านไอร์โซ

31 สิงหาคม 2563 นายมูฮำมัด มอลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ ประธานในพิธีเปิดงาน โครงการเสริมสร้าง ทันตสุขภาพป้องกันโรคฟันผุในโรงเรียนพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ นักเรียนโรงเรียนบ้านไอร์โซ จำนวน 20 คน ฝึกทักษะการแปรงฟันและดูแลสุขภาพช่องปาก โดยวิทยากรจากฝ่าย ทันตกรรม โรงพยาบาลจะแนะ ทางโรงเรียนบ้านไอร์โซขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้