โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน Active learning

วันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน Active learning จากสพฐ. ในนามของโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ขอขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่ได้รับในครั้งนี้ และจะพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน Active learning ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน เพื่อเด็กๆต่อไป