กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันวิชาการ (เปิดรั้วบ้านวิชาการลูโบ๊ะเยาะ)

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางวันอาอีซะฮ์  สิดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ  ได้เปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันวิชาการ (เปิดรั้วบ้านวิชาการลูโบ๊ะเยาะ) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชการการ ได้มีทักษะการทำงานร่วมกัน และฝึกทักษะกระบวนการคิดวางแผน