กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน (น้ำหอมเกมส์ 2565)

วันที่ 7-8 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านน้ำหอมได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน (น้ำหอมเกมส์ 65) ซึ่งมีภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสามัคคีในการแข่งขันกีฬา และทีมกองเชียร์