อบรมเชิงปฏิบัติการ

             วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวการีหม๊ะ เจ๊ะอาแซ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนบ้านตราแด๊ะ เข้าร่วมการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร” ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ห้องประชุมระแงะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร”และนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตาเขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้