เหล่ากาชาด เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 901

นางโศภิษฐ์ นวลน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เเละนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธวาส เขต 3 ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการ 910 ทุนการศึกษา ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนฯ จำนวน 1 ราย ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนผดุงมาตรต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง