ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นายมุสตอฟา มะอูเซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ได้มอบหมายให้  นางสาวนูรีดา ยาลาแว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด และมี นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยาย