การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นางสาวปานจิต วัชระรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ พร้อมด้วยนางสาวซาวียะห์ อียา ครูโรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของโรงเรียน โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3