โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สือสาร

วันที่ 8 -9 กันยายน 2565 นางมณี ลังเดช ผอ.รร. วัดตันติการาม ฯ ได้มอบหมายให้ น.ส.ทรรศนีย์ ขวัญมณี พนักงานธุรการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี สื่อสาร ” ณ.ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป นราธิวาส เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุม โดยมีนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสถานศึกษาต่อไป