โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร”

วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายกวิศ หนูชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ได้มอบหมายให้นางสาวอาตีกะห์ สาเระ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร”ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ โดยมีนายศุภชัย  ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จากสพป.ปัตตานี เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๓