โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร”

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ได้มอบหมายให้ นางสาวไรน๊ะ เจ๊ะแก ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร” ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีท่านศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยนายธรัตพงธ์ วิทย์บุญประคม รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้