โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสื่อเทคโนโลยีสื่อสาร”

               นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ มอบหมายให้คุณครูอรัญญานุช อามะ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสื่อเทคโนโลยีสื่อสาร” โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว ในวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้จัดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ