การใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

 

 

วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ.2565 นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮูลู ได้มอบหมายให้

นางสาวรูฮะนี มะโรโส ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร”

โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายประสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3