โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร” เพื่อการประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายสูุไฮมิง ลอตันหยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ได้มอบหมายให้นางสาวแวนีดา ซาแม ครูโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร”เพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รองผอ.สพป.นราธิวาสเขต 3 ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้