การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระได้มอบหมายให้ตัวแทนครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร”เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 และได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้