อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคฃากรทางการศึกษา ใช้สื่ิเทคโนโลยีสื่อสาร

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2565 นายมามะสาเปียน แอสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบละแต มอบหมายให้นางรอซีย๊ะ แวอูเซ็ง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร  ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นธ.3 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ เป็นประธานเปิดในพิธี และมีนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จาก สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้