ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางสาวบาดารียาตี สะแลแมธุรการโรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วันเพ็ญ เพชรรัตน์ ให้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร ณ ห้องประชุมสพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการประชุม และนายพงศ์สันณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายประสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และเพื่อความทันสมัยในโลกยุคปัจจุบัน