ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

 

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายสะมะแอน วรรณาการ ผอ.รร.บ้านกาลิซาได้มอบหมายให้นายอานาส ดอเลาะ ครูผู้รับผิดชอบงานประชามสัมพันธ์โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3ให้โอวาทถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากร เรื่อง การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 มีวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้กับสารธารณชนรับรู้ถึงการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3