ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นายสะมาแอ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบระเอ็ง ได้มอบหมายให้นางสาวสารีพะห์ ยาเอ๊ะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน