ประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

     วันที่ 8 กันยายน 2565 นายอุสมาน อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนไอยรานุสรณ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวนูรยาตี โก๊ะ                 ธุรการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร                   ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 เป็นประธานพิธีเปิด และนายพงศัสัณห์ อุ่นอก      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จากสพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรในครั้งนี้