อบรมการเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์

นายนูรีฮีซัม เจ๊ะฆอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ๊ะเก มอบหมายให้ นายซูรอยดี มานา ครู รร.บ้านเจ๊ะเก เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3 โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นธ.3 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สพป.ปัตตานี เขต1 เป็นวิทยากรให้ความรู้