โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

วัน 8 -9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้ นางวรุณธิดา นิยมเดชา ธุรการโรงเรียนบ้านสะโล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติการ สพป.ปัตตานี เขต 3 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3