สพป.นราธิวาส 3 จัดอบรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางจิรารัตน์ มาอินจร ครูโรงเรียนบ้านแกแม รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกแม ได้มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ ใหญ่บกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร” เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด
และได้รับเกียรติจากนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม