อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร”

       วันที่ 8 กันยายน 2565 นายบัญญัติ แทนหนู   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระแงะ  ได้มอบหมายให้นางสาวอมานี หะยีหะซา เข้าร่วมรับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร” โดยมีนายศุภชัย  ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 และมีนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยาการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3