เตรียมการต้อนรับ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และการเตรียมการต้อนรับ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประธานศูนย์เครือข่าย สถานศึกษา 12 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3