อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

นายอับดุลเราะห์มาน เจ๊ะอูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบองอ ได้มอบหมายให้ นางสาวฟารีดา มะเซ็ง ธุรการโรงเรียนบ้านบองอ และ นายแวมูฮำมัด แวดีซา ครูโรงเรียนบ้านบองอ เข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร” จัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการประชุม และ นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จาก สพป

.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้