ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคสื่อโนโลยี canva

 

      วันที่ 8 กันยายน 2565 นายอิสมาแอ  เปาะโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตาปาเซ มอบหมายให้นางนันท์สินี ชลหัตถ์ ธุการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการและได้รับเกียรติจากนายพงศ์สัณฑ์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานีเขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรม การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาสเขต 3