ประชุมปฎิบัติการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร

วันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนราชพัฒนา ได้ส่งตัวแทนครู คือนายสุทิน เทพจันทร์ เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร” เพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ประธานเปิดพิธี โดยมีนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประชาคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ ร่วมพบปะผู้เข้าอบรม และได้รับเกียรติ จากนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต ๑ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม