โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร”

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางยามีละ สาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกอ ได้มอบหมายให้ นางสาวนูไอนี หามะ ธุรการโรงเรียนบ้านตือกอ ให้มาร่วมอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร” เพื่อการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวัน

ที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3 ได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรในครั้งนี้