การประเมินการพัฒนางามตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางนีรีฎา วาเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอกรอส พร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับ นางยาวีนา อีแต ผู้อำนวยการโรงเรียนสหพัฒนา และนายซูลกีฟลี แวยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำวน          เป็นคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางามตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา            ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนบ้านไอกรอสรับการประเมินจำนวน 8 คน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป