มอบเกียรติบัตร นร.และครูเข้าร่วม มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่ ปี 65

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 นายมูฮำมัดรอมลี  สาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเด็ง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและครูผู้ควบคุมในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ลานใต้โดม โรงเรียนบ้านกาเด็ง