ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ทั้ง 4 ท่าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่นายพิเชษฐ มหาวงศ์ นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม และนางสาวธรรศญา หล่าอุดม เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยมี นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพม.5 รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ผอ.สกสค.นราธิวาส ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครูและบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมแสดงความยินดี และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่มาร่วมต้อนรับในวันนี้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3