ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

>>>>>>วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา ใน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นำโดย ว่าที่ รต.ชาตรี ไชยโยธา นายนพรัตน์ บุญหล้า และนางสาวธนิฏฐา นธีนาม ร่วมเสวนาแชร์ประสบการณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3